Bize Yazın

info@sngkalite.com.tr

Bizi Arayın

0 533 558 38 28

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Günümüz dünyasında sanayi , teknoloji vb. konularda yaşanan gelişmeler kurumları sıkı bir rekabete itmiş ve kendilerini gün be gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışın içinde bulmalarına neden olmuştur. Bu baş döndürücü gelişmeler ve rekabet ortamında hayatta kalabilmek , bütün sektörlerde müşterilerin beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Bu da ancak ve ancak , işletmelerde, satın alma safhasından başlayarak pazarlama ,tasarım, üretim , kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeye, gelişmeye odaklanmış Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla sağlanabilecektir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi‘nin kuruluş amacı; organizasyonun mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek ve bir başka deyişle organizasyonun kullanma kılavuzunu oluşturarak her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş prosesleri ortaya koymaya çalışmaktır.

Üretim, hizmet, yazılım ve donanım sektörlerindeki tüm kuruluşlar bu sistemden faydalanabilirler. Örnek verecek olursak; dış ticaret pazarlama firmaları, hastaneler, belediyeler, üretim yapan işletmeler, oteller, restoranlar… şeklinde liste uzayıp gitmektedir. Bu bağlamda, ISO 9001:2015 uygulanabilmesi için işletmenin içinde bulunduğu sektör önemli değildir.

ISO 9001 , kuruluşun büyük ya da küçük olmasından ve ne üzerine çalıştığından ziyade yönetim sistemine odaklanır. 2 Kişilik bir işletme de 1000 kişilik bir işletme de ISO 9001 kapsamındadır.
ISO 9000: Kurumların müşteri beklentilerine cevap verebilmesine ve memnuniyetinin artırılması amacıyla kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi noktasında kılavuzluk eden ve ISO (International Organization for Standardization/Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından yayınlanmış olan bir standartlar topluluğudur.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir ?

ISO 9000 sistemini kurmuş,firmalarında bu sistemi oturtmuş ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamış kuruluşlar oldukça yüksek bir fayda sağlayacaklardır.
Bunların bir kısmı aşağıda sunulmuştur:

 Personelin kalite ve müşteri memnuniyetinin önemi konusundaki bilinç düzeyinde artış sağlanması
 İşletme prestijinin güçlenmesi
 Rakiplere göre farklılık yaratarak rekabet gücünün arttırılması
 Uluslararası akreditasyona sahip bir belgeye sahip olunması ve bunun getirdiği ticari avantajlardan faydalanma
 Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
 Kuruluş içi üretim ve hizmet süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, hataların minimize edilmesi
 Kuruluş içi görev, yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi
 Faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
 Faaliyetlerin daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesiyle etkin bir yönetim sağlanır.
 Personelin motivasyon ve iletişiminde iyileşme sağlanır.
 Kaynakların daha verimli kullanılmasıyla hizmetlerde verimliliğin artması sağlanır.
 Üst yönetime kolay ve etkili bir yönetim modeli sağlar.
 Geçmişe dönük kayıtların tertipli düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının yaratılması
 Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
 Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

ISO 9000 Konusunda Size Hizmet Verecek Belgelendirme, Eğitim, Danışmanlık Firmanızı Seçme Aşamasında Nelere Dikkat Etmelisiniz ?

 

Herhangi bir hizmet satın alırkenki kurallarınız bu noktada da aynen geçerlidir.
Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, müşteriye bilgi ve deneyimin sunulduğu hizmetler olup, bu tür hizmetleri satın alırken, birlikte çalışmaya karar verdiğiniz firmanın ve eğitmen/danışman olarak görev alacak kişinin tecrübe seviyesini araştırmanız beklentilerinizin karşılanması açısından büyük öneme sahiptir. Dolasıyısla, Yönetim Sistemleri konusundaki bilgi ve deneyimin, 3-4 yılda oluşturulabilecek bir birikim olmadığını bilmenizde fayda var. Belgelendirme kuruluşu seçim aşamadında; kuruluşun akreditasyonlarıulusal/uluslararası tecrübesi,eğitmen/danışmanların bilgi düzeyi, kurumsal imajı, etik ve akreditasyon kurallarına uyumu, denetçilerinin yetkinliği ve tecrübesi gibi unsurlar kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır.
SNG KALİTE, Kalite Yönetim Sistemi alanında yıllardır birlikte çalıştığı personeli ile farkını ortaya koymuştur. Siz de Bilkalite avantajlarından yararlanmak için gönül rahatlığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 SNG KALİTE BELGELENDİRME EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

 GSM: 0533 558 38 28  info@sngkalite.com.tr