Bize Yazın

info@sngkalite.com.tr

Bizi Arayın

0 533 558 38 28

Devlet Destekleri

KOSGEB DANIŞMANLIĞI

 

  1. Kobi Proje Destek Programı

150.000 TL Geri ödemesiz

  1. İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı

250.000 TL Geri Ödemesiz, 500.000 TL Geri Ödemeli

  1. Ar-Ge, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Program

Ar-Ge ve İnovasyon için 312.000 TL Geri Ödemesiz, 200.000 TL Geri Ödemeli

Endüstriyel Uygulama için 268.000 TL Geri Ödemesiz, 200.000 TL Geri Ödemeli

  1. Girişimcilik Destek Program

30.000 TL Geri Ödemesiz, 70.000 TL Geri Ödemeli

  1. Genel Destek Programı

210.000 TL Geri ödemesiz

  1. Belgelendirme Desteği

 

PROJE DANIŞMANLIĞI

 

SNG KALİTE DANIŞMANLIK, olarak; Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, çeşitli bakanlıklar, yabancı konsolosluklar gibi ulusal ve uluslar arası kuruluşlar tarafından sağlanan hibe programlarına proje hazırlama ve hibe almaya hak kazanan projeler için proje yürütme danışmanlığı hizmetlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktan onur duyarız.

 

Uzman kadromuz, özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak ulusal ve uluslararası fonların çeşitli programlar dâhilinde hibe olanaklarının araştırılması, en uygun mali desteği sağlayacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi; bu kurum ve kuruluşların talep ettikleri biçimde, projelerin tasarlanması, hazırlanması ve uygulanması süresince teknik destek hizmeti vermektedir.

 

KALKINMA AJANSI DANIŞMANLIĞI

 

 Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın ancak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi yoluyla başarılabileceği yönündeki baskın görüşler ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kuruluş sebeplerinden bazılarıdır. Bu düşüncelerden hareketle, 8 Şubat 2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kurulusu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajanslarının kurulmasının önü açılmıştır. Anılan Kanuna istinaden, 31/05/2006 tarih ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte Çukurova Kalkınma Ajansı iki pilot uygulama olarak kurulmuşlardır.
Kalkınma Ajanslarının amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, temin edilen kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ayrıca bölgenin yatırım imkânlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek, rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmaktır. 5449 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumludur. Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili is ve işlemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 Sayılı Resmî Gazete’de ve aynı yönetmelik gereğince Destek Yönetim Kılavuzu 9 Aralık 2009 tarihinde DPT tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ajanslar tarafından bu Yönetmelik ve Kılavuz çerçevesinde sağlanacak desteklere ilişkin ilke ve kurallar; ulusal plan ve stratejiler, bölge plan ve programları ile Ajansın yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda oluşturulur. Ajans, başvuru şartlarının tayininde ve başvuru rehberinin hazırlığında basta DPT olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

Türkiye`de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı kurulmuştur.
26 bölgesel kalkınma ajansının merkezleri ve kapsadığı iller şu şekildedir:

No

Kalkınma Ajansı

Kapsanan İller

1

Ahiler

Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir 

2

Ankara

Ankara 

3

Batı Akdeniz

Antalya, Burdur, Isparta  

4

Batı Karadeniz

Bartın, Karabük, Zonguldak 

5

BEBKA-Bursa Eskişehir Bilecik

Bilecik, Bursa, Eskişehir  

6

Çukurova

Adana, Mersin 

7

Dicle

Batman, Mardin, Şırnak, Siirt  

8

Doğu Akdeniz

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 

9

Doğu Anadolu

Bitlis, Hakkari, Muş, Van

10

Doğu Karadeniz

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 

11

Doğu Marmara

Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova 

12

Fırat

Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli 

13

Güney Ege

Aydın, Denizli, Muğla 

14

Güney Marmara

Balıkesir, Çanakkale 

15

İpekyolu

Adıyaman, Gaziantep, Kilis 

16

İstanbul

İstanbul 

17

İzmir

İzmir 

18

Karacadağ

Diyarbakır, Şanlıurfa 

19

Kuzey Anadolu

Çankırı, Kastamonu, Sinop 

20

Kuzeydoğu Anadolu

Bayburt, Erzincan, Erzurum 

21

Mevlana

Karaman, Konya 

22

Orta Anadolu

Kayseri, Sivas, Yozgat 

23

Orta Karadeniz

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 

24

Serhat

Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars 

25

Trakya

Edirne, Kırklareli,Tekirdağ 

26

Zafer

Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak 

 

İHRACAT DANIŞMANLIĞI

 

SNG Kalite Danışmanlık, dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan ihracat desteklerinden faydalanmaları konusunda teknik destek hizmeti ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 Firmanızın Toplam Kalite Yönetimi konusunda yapacağı çalışmalar esnasında SNG KALİTE olarak bizler, siz müşterilerimize katma değer sağlamak üzere yola çıktık ve hedeflerinizi beraberce gerçekleştirmek için sizlere yol arkadaşlığı etmeyi görev edindik.

 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ DANIŞMANLIĞI

 

 Gıda Ürünleri için Uygunluk Belgesi, İşletme Belgesi (Çikolata Ürünleri, Bitkisel Çaylar, Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar, Enerji İçecekleri, Süt Ürünleri, Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçkiler, Meyve Suları, Dondurulmuş ve Kurutulmuş Ürünler, Şeker ve Şekerlemeler, Çay, Kahve, Baharatlar, Kakao Ürünleri, Bitkisel Yağlar vb.)

 

 SNG KALİTE BELGELENDİRME EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

 GSM: 0533 558 38 28  info@sngkalite.com.tr